ESM акроними

ESM

ESM е съкращението за Маркетинг с подпис по имейл.

Включването на последователно брандирани имейл подписи в една организация, обикновено с вградена, проследима призив за действие за изграждане на информираност и стимулиране на реализациите на кампании чрез имейли 1:1, които се изпращат от организацията.