Акроними за ER

ER

ER е съкращението за Резолюция на образувание.

Процесът на определяне кога препратките към обекти от реалния свят са еквивалентни (един и същ обект) или не еквивалентни (различни обекти). С други думи, това е процесът на идентифициране и свързване на множество записи към един и същ обект, когато записите са описани по различен начин и обратно.