Акроними на ЕНП

EPP

ЕНП е акронимът на Ранна прогноза за покупка.

Използването на изкуствен интелект с модели за машинно обучение, които предоставят прогноза за покупка в реално време, преди да се извърши действие за покупка в рамките на сесията за електронна търговия на посетителя.