EOD Акроними

EOD

EOD е съкращението за Края на деня.

Платформа, която ви позволява да изпращате големи обеми маркетингови комуникации или транзакционни имейли, управлява абонати и спазва разпоредбите за електронна поща.