ENS Акроними

ENS

ENS е съкращението за Услуга за известяване на събития.

Интерфейс в Salesforce Marketing Cloud, където можете да получавате известия за вашата собствена система, когато се появят определени събития в Marketing Cloud. Можете да бъдете уведомени, когато клиентите поискат нулиране на паролата, получат потвърждения за поръчки, влизат с помощта на многофакторно удостоверяване (MFA) и други събития.