eLOT Акроними

eLOT

eLOT е съкращението за Подобрена линия на пътуване.

Поредният номер на eLOT показва първата поява на доставка, извършена в добавъчния обхват в рамките на маршрута на превозвача, а възходящият/низходящият код показва приблизителната поръчка за доставка в рамките на поредния номер. eLOT обработката може

Източник: PostalPro