EDI Акроними

EDI

EDI е съкращението за Електронен обмен на данни.

Система или метод за обмен на бизнес документи с търговски партньори. Това могат да бъдат вашите доставчици, клиенти, превозвачи, 3PL или други връзки във веригата за доставки.