EAT Акроними

ЯЖТЕ

EAT е съкращението за Експертиза, авторитетност, надеждност.

Основният фактор на Google при определяне на качеството на страницата е нейното ниво на EAT:

  • Експертиза: Това се отнася до създателя на основното съдържание (MC) на страницата. Те експерти ли са по темата? Имат ли идентификационните данни, ако е необходимо, за да архивират това и достъпна ли е тази информация за четене на уебсайта?
  • Authoritativeness: Това се отнася до създателя на MC, самото съдържание и уебсайта, на който се появява.
  • Доверие: Частта за надеждност на EAT също се отнася до създателя на MC, съдържанието и уебсайта. Да бъдете надежден експерт и източник означава, че хората могат да ви се доверят, за да предоставите честна, вярна информация, която е точна.

Източник: Semrush