DXP акроними

DXP

DXP е съкращението за Платформа за цифров опит.

Интегриран набор от основни технологии, които поддържат съставянето, управлението, доставянето и оптимизирането на контекстуализирани цифрови преживявания.

Източник: Gartner