DTC акроними

DTC

DTC е акроним за Директно към потребителя.

Бизнес моделът за продажба на продукти директно на клиенти и по този начин заобикаляне на търговци на дребно трети страни, търговци на едро или всякакви други търговци.