DRR Акроними

ОРБ

DRR е съкращението за Процент на задържане в долари.

Процентът на приходите, които запазвате, спрямо приходите, които сте имали в началото на периода (без да се брои новите приходи). Средство за изчисляване на това е да сегментирате клиентите си по диапазон на приходите, след което да изчислите CRR за всеки диапазон.