DPV Акроними

DPV

DPV е съкращението за Проверка на точката на доставка.

Проверката на точката за доставка потвърждава, че адресът действително съществува и може да бъде доставен – точно до номера на апартамента или апартамента.