DOOH Акроними

DOOH

DOOH е съкращението за Цифров извън дома.

Дигиталната реклама извън дома е подсегмент на рекламата извън дома (DOOH), където външната реклама, външните медии и медиите извън дома са цифрово свързани и достъпни за рекламните платформи, за да достигнат до аудитории, които не са в Домът. Рекламата на DOOH включва дигитални билбордове, дисплейни реклами и дигитални плакати, които се виждат, когато човек е извън дома си и извършва дейности, обикновено свързани с рекламата. Той също така включва нов пазар, Audio Out-Of-Home (AOOH).