DNS акроними

DNS

DNS е съкращението за Domain Name System.

Йерархична и децентрализирана система за именуване, използвана за идентифициране на компютри, услуги и други ресурси, достъпни чрез Интернет или други мрежи с интернет протокол. Ресурсните записи, съдържащи се в DNS, свързват имената на домейни с други форми на информация.