DMU Акроними

DMU

DMU е акронимът на Отдел за вземане на решения.

Звеното за закупуване, което обединява всички членове на организация, които участват в процеса на закупуване на определен продукт или услуга.

Източник: Индустриално закупуване и креативен маркетинг