DMP Акроними

DMP

DMP е съкращението за Платформа за управление на данни.

Платформа, която обединява данни на първи страни за аудитории (счетоводство, обслужване на клиенти, CRM и т.н.) и / или данни на трети страни (поведенчески, демографски, географски), така че да можете да ги насочите по-ефективно.