DMA акроними

DMA

DMA е съкращението за Асоциация за данни и маркетинг.

Преди Асоциацията за директен маркетинг, Асоциацията за данни и маркетинг е най-голямата търговска асоциация в Съединените щати, посветена на обслужването на всички аспекти на маркетинга. През 2018 г. ANA, една от най-старите и почитани търговски асоциации в маркетинговата индустрия, придоби Асоциацията за данни и маркетинг.