DL Акроними

DL

DL е акроним за Дълбоко обучение.

Отнася се до задачи за машинно обучение, които използват невронни мрежи, съдържащи множество слоеве. В същото време увеличаването на броя на слоевете изисква повече мощност на компютърна обработка и обикновено по-дълго време за обучение на модела.