DCO Акроними

DCO

DCO е съкращението за Динамично оптимизиране на съдържанието.

Технология за дисплейна реклама, която създава персонализирани реклами въз основа на данни за зрителя в реално време, докато рекламата се показва. Персонализирането на рекламното послание е динамично, тествано и оптимизирано – което води до повишена честота на кликване и реализации.