DCO Акроними

DCO

DCO е съкращението за Създаване на динамична реклама.

Технология, при която дисплейните рекламни банери се тестват и създават динамично – включително изображения, съобщения и т.н., за да се насочи по-добре към потребителя, който ги вижда, и системата, в която е публикуван.