DAM Акроними

DAM

DAM е съкращението за Digital Асет Мениджмънт.

Платформа и система за съхранение на мултимедийни файлове, включително изображения и видеоклипове. Тези платформи позволяват на корпорациите да управляват своите активи, докато създават, съхраняват, организират, разпространяват и – по избор – конвертират одобрено от марката съдържание на централизирано място.