DaaS акроними

DaaS

DaaS е акроним за Данните като услуга.

Облачно базирани инструменти, използвани за обогатяване, валидиране, актуализиране, проучване, интегриране и потребление на данни.