CX Акроними

CX

CX е съкращението за Клиентски опит.

Мярка за всички контактни точки и взаимодействия, които клиентът има с вашия бизнес и марка. Това може да включва използването на вашия продукт или услуга, ангажиране с вашия уебсайт и комуникация и взаимодействие с вашия екип по продажбите.