CWV Акроними

CWV

CWV е съкращението за Основни уеб важности.

Наборът на Google от реални, ориентирани към потребителя показатели, които определят количествено ключови аспекти на потребителското изживяване.