CVR Акроними

CVR

CVR е съкращението за Процент на реализация.

Процентът на реализация е процентът на потребителите, които са видели реклама или подканваща фраза, спрямо потребителите, които действително са извършили реализация. Преобразуването може да бъде регистрация, изтегляне или по-често действителна покупка. Процентът на реализация е критичен показател за измерване на ефективността на маркетинговата кампания, рекламната кампания и целевата страница.