CTOR Акроними

CTOR

CTOR е съкращението за Процент на кликване за отваряне.

Честотата на кликване за отваряне е броят на кликванията от броя отворени имейли, а не броят на доставените имейли. Тази метрика предоставя обратна връзка за това как дизайнът и съобщенията резонират с вашата аудитория, тъй като тези кликвания са само от хора, които действително са видели имейла ви.