CTO Акроними

CTO

CTO е съкращението за Главен технологичен директор.

Главен технологичен директор, главен технически директор или главен технолог е позиция на изпълнително ниво в компания, чиято професия е фокусирана върху управлението, внедряването и визията за използване на технологиите в организацията. Тази отговорност понякога се нарича CIO.