CTA акроними

CTA

CTA е съкращението за Призив за действие.

Целта на маркетинга на съдържанието е да информира, образова или забавлява читателите, но в крайна сметка целта на всяко съдържание е да накара читателите да предприемат действия върху съдържанието, което са прочели. CTA може да бъде връзка, бутон, изображение или уеб връзка, която кара читателя да действа чрез изтегляне, обаждане, регистрация или посещение на събитие.