CSV акроними

CSV

CSV е съкращението за Стойности, разделени със запетая.

Общ файлов формат, използван за експортиране и импортиране на данни в системите. Както подсказва името, CSV файловете използват запетаи за разделяне на стойностите в данните.