CSS акроними

CSS

CSS е акроним за Cascading Style Sheets.

Методология за съхраняване и прилагане на представянето на документ, написан на език за маркиране, като HTML, с помощта на браузър. CSS е крайъгълна технология на World Wide Web, наред с HTML и JavaScript