CRR Acronyms

CRR

CRR е съкращението за Процент на задържане на клиенти.

Процентът клиенти, които поддържате, спрямо броя, който сте имали в началото на периода (без да се броят новите клиенти).