CRO Акроними

CRO

CRO е съкращението за Оптимизация на степента на конверсия.

Това съкращение е съкращение за обективен поглед върху маркетинговата стратегия, включително уебсайтове, целеви страници, социални медии и CTA, за да се подобри броят на потенциалните клиенти, които се превръщат в клиенти.

CRO

CRO е съкращението за Главен служител по приходите.

Изпълнителен директор, който обикновено наблюдава както продажбите, така и маркетинговите операции в рамките на една компания.