CRM акроними

CRM

CRM е съкращението за Управление на взаимоотношенията с клиенти.

Тип софтуер, който позволява на компаниите да управляват и анализират взаимодействията с клиентите през целия им цикъл и жизнения им цикъл, за да подобрят тези взаимоотношения. CRM софтуерът може да ви помогне да конвертирате потенциални клиенти, да подхранвате продажбите и да ви помогне да задържите клиенти.