CR Акроними

CR

CR е съкращението за Процент на реализация.

Броят на хората, които действат, разделен на броя, който може да има. Например, ако вашата имейл кампания достигне 100 потенциални клиенти и 25 отговора, вашият процент на реализация е 25%