CPQ акроними

CPQ

CPQ е съкращението за Конфигурирайте ценовата оферта.

Конфигуриране, софтуер за ценови оферти е термин, използван в индустрията за бизнес (B2B), за да опише софтуерни системи, които помагат на продавачите да котират сложни и конфигурируеми продукти.