CPM акроними

CPM

CPM е съкращението за Цена на миля.

Цена на миля (или цена на хиляда) е друг метод, който издателите използват за таксуване за реклама. Този метод се таксува за 1000 импресии (M е римската цифра за 1000). Рекламодателите се таксуват за всеки път, когато рекламата им бъде видяна, а не за броя на кликванията върху нея.