CPL акроними

CPL

CPL е съкращението за Цена на потенциален клиент.

CPL отчита всички разходи, необходими за генериране на потенциален клиент. Включително изразходвани рекламни долари, създаване на обезпечение, такси за уеб хостинг и различни други разходи, например.