CPI Акроними

CPI

CPI е съкращението за Показатели за ефективност на клиентите.

Показателите се фокусират върху възприятието на клиента, като време за решаване, наличност на ресурси, лекота на използване, вероятност за препоръчване и стойност на продукта или услугата. Тези показатели са пряко свързани със задържането на клиенти, ръста на придобиването и повишената стойност на клиент.