CPA акроними

CPA

CPA е съкращението за Цена на действие.

Цената на действие е модел за измерване и ценообразуване онлайн, отнасящ се до определено действие, например продажба, щракване или изпращане на формуляр. Понякога в маркетинговите среди се тълкува погрешно като цена на придобиване, което е различен показател.