CPA акроними

CPA

CPA е съкращението за Цена на придобиване.

Цена на придобиване е маркетингов показател, който измерва съвкупните разходи за придобиване на един плащащ клиент на ниво кампания или канал. CPA е жизненоважно измерване на маркетинговия успех, като цяло се отличава от цената на придобиване на клиент (CAC) по своето подробно приложение.

Източник: Bigcommerce