COO Акроними

COO

COO е съкращението за Главен оперативен директор.

Известен също като главен оперативен директор, главният оперативен директор е една от най-високопоставените изпълнителни длъжности в една организация. Главният оперативен директор обикновено докладва директно на главния изпълнителен директор и е отговорен за ежедневната работа на компанията, нейните физически активи, нейната(ите) сграда(и).