COB Акроними

COB

COB е съкращението за Затваряне на бизнеса.

Както в... „Трябва да изпълним квотата си за май от COB.“ Често се използва взаимозаменяемо с EOD (края на деня). Исторически COB/EOD означава 5:00.