Акроними на CNN

CNN

CNN е съкращението за Конволюционна невронна мрежа.

Тип дълбока невронна мрежа, често използвана за задачи с компютърно зрение.