CMS акроними

CMS

CMS е съкращението за Система за управление на съдържанието.

приложение, което консолидира и улеснява създаването, редактирането, управлението и разпространението на съдържание. CMS разделя дизайна и темата от съдържанието, което позволява на компанията да изгради и редактира сайт без нужда от разработчик. WordPress е популярна CMS.