CMP Акроними

CMP

CMP е съкращението за Платформа за управление на съгласието.

Инструмент, който гарантира съответствието на компанията със съответните разпоредби за съгласие за комуникация, като GDPR и TCPA. CMP е инструмент, който компаниите или издателите могат да използват за събиране на съгласието на потребителите. Той също така помага при управлението на данните и споделянето им с доставчици на текстови и имейл услуги.