CMO акроними

ООП

CMO е съкращението за Главен маркетинг директор.

Изпълнителна длъжност, отговорна за повишаване на осведомеността, ангажираността и търсенето на продажби (MQL) в рамките на една организация.