CLV Акроними

CLV

CLV е съкращението за Стойност за живота на клиентите.

Прогноза, която свързва нетната печалба с целия жизнен цикъл на взаимоотношенията на клиента.