CLS Акроними

CLS

CLS е акроним за Кумулативно изместване на оформлението.

Мерката на Google за визуална стабилност на потребителското и страницата в нейните основни уеб показатели.