CISO Акроними

CISO

CISO е съкращението за Главен служител по сигурността на информацията.

Ръководител на висше ниво в организация, отговорен за създаването и поддържането на визията, стратегията и програмата на предприятието, за да се гарантира, че информационните активи и технологии са адекватно защитени.