CIO Акроними

CIO

CIO е съкращението за Главен директор по информационните.

Позиция на изпълнително ниво в компания, чиято професия е фокусирана върху управлението, внедряването и визията за използване на технологиите в организацията. Тази отговорност понякога се нарича CTO.